I.                CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

a.       Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Minplus.vn

-       Dữ liệu chủ yếu bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là những thông tin bắt buộc cần thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Minplus liên hệ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Minplus.vn, nhằm đảm bảo quyền lợi cho Bên Mua.

-       Các thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Minplus.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

b.      Phạm vi sử dụng thông tin

-       Thông báo cung cấp các dịch vụ đến Thành viên

-       Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Minplus.vn

-       Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng và thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên

-       Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt

-       Không sử dụng dịch vụ thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan tới giao dịch tại Minplus.vn

-       Trong trường hợp có yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các Tổ chức thẻ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng nào đó của khách hàng, Minplus.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

c.       Thời gian lưu trữ thông tin

-       Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho tới khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

-       Trong mọi  trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Minplus.vn

d.      Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Công ty TNHH Minplus Việt Nam

Địa chỉ: Thôn Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.9951001

Email: admin@minplus.vn

e.       Phương thức và công cụ để Bên Mua tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống TMĐT Minplus.vn

-       Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản, chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Minplus thực hiện việc này

-       Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: support@minplus.vn

f.       Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

o   Thông tin cá nhân của thành viên Minplus được Minplus cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Minplus. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

o   Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào biết về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

o   Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của thành viên, Minplus sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

o   Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn, kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Minplus.

o   Minplus yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng là thành viên cần phải cung cấp đầy đủ thông tin cá  nhân có liên quan như : họ tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số thẻ thanh toán, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

o   Minplus không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

o   Đối với các thông tin địa chỉ, email của Bên Bán - tất cả mọi người khi truy cập vào gian hàng đều có thể tiếp cận giao dịch được. Đối với các thông tin bảo mật khác trong tài khoản của Bên Bán hoặc Bên Mua chỉ có người sở hữu tài khoản quản lý; và người quản lý cơ sở dữ liệu website mới được quyền tiếp cận, ngoài ra không cá nhân/tổ chức nào được phép tiếp cận dưới mọi hình thức.

o   Trong trường hợp đặc biệt cụ thể, cá nhân hoặc tổ chức muốn được tiếp cận với các thông tin cam kết bảo mật của thành viên, Minplus yêu cầu xuất trình giấy tờ mang tính pháp lý của cơ quan chức năng yêu cầu Minplus phối hợp.

 

g.      Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của thành viên khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm, người dùng có quyền gửi mail khiếu nại đến support@minplus.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này.

Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng để cùng Người sử thống nhất phương án giải quyết.