XIN CHÀO QUÝ KHÁCH

Sàn Thương mại điện tử minplus.vn do Công ty TNHH Minplus Việt Nam - đơn vị thành viên của Hợp tác xã Thanh niên Tiên Phương chịu trách nhiệm quản lý và phát triển.

Sàn TMĐT minplus.vn thực hiện Sứ mệnh kết nối "Sản xuất sạch - Tiêu dùng sạch - Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và Bảo vệ môi trường" trên toàn quốc.

Để làm được điều đó, chúng tôi cần có sự tham gia của các thành viên online đồng sở hữu Sàn trên toàn quốc để cùng chúng tôi xây dựng, phát triển Sàn, kết nối các đơn vị sản xuất với người tiêu dùng. Cùng chúng tôi thực hiện việc tuyên truyền, thực hiện các dự án chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường tới cộng đồng.   

Sàn TMĐT minplus.vn có 2 nhóm chính là nhóm bán hàng và nhóm khách hàng.

Trong nhóm khách hàng, có 2 nhóm:

- Khách hàng tham gia góp vốn 200.000 đồng là thành viên HTX Thanh niên Tiên Phương, đồng sở hữu sàn TMĐT minplus và diễn đàn Htxthanhnien.com

- Khách hàng mua hàng thông thường, không cần tham gia góp vốn, được tham gia diễn đàn và sàn miễn phí 

Trong nhóm bán hàng, có 2 nhóm:

- Người bán hàng tham gia góp vốn, là thành viên HTX Thanh niên Tiên Phương, đồng sở hữu sàn TMĐT minplus và diễn đàn Htxthanhnien.com. Được đưa sản phẩm vào chuỗi siêu thị trên toàn quốc và được hỗ trợ nguồn vốn để sản xuất khi cần. 

- Người bán hàng thông thường, không cần tham gia góp vốn, được tham gia bán hàng trên điễn đàn và sàn .Miễn phí đăng ký, phải trả phí quảng cáo và hoa hồng cho thành viên marketing online khi thành viên tham gia giới thiệu bán được sản phẩm. Không được đưa sản phẩm vào chuỗi siêu thị trên toàn quốc và không nhận được hỗ trợ nguồn vốn.   

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI NHÓM BÁN HÀNG:

1. Hàng hóa/dịch vụ phải rõ nguồn gốc xuất xứ

2. Hàng hóa/dịch vụ cam kết đảm bảo chất lượng

3. Sản phẩm của tổ hợp tác, hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam được chúng tôi ưu tiên hỗ trợ lên Sàn và chuỗi siêu thị sau khi thực hiện quá trình thẩm định.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Support@minplus.vn hoặc hotline: 0243.9951001

BQT Sàn TMĐT minplus.vn